Operations is natuurlijk maar een term om die communicatiesessies te omvatten die niet onder één van de klassieke media-, speech- of debattrainingen vallen. Het voorbereiden van iemand uit het bedrijfsleven om voor het parlement (Gewestelijk, federaal of Europees) te komen getuigen.

Of om voor een rechtbank een zakelijk en precies statement af te leggen. Of nog een zakenman die voor het directiecomité van een grote klant een foutgelopen opdracht moet komen verdedigen. Of nog een Europese belangenvereniging die haar vertegenwoordigers laat oefenen om rekening houdend met de eisen van Commissie en Parlement de standpunten en behoeften naar voor te brengen.

Overheid

Frank Van Oss heeft meer dan 400 federale ambtenaren getraind, zowel voor speech- als voor debat- en mediatraining. Hij is zeer vertrouwd met de problematiek van de overheid vandaag, geprangd door de eisen van de politieke voogdij als de groeiende trend om te blijven besparen en de overheid structureel in te krimpen. Daarom moet de overheid haar stem laten horen. Hoe dit moet, rekening houdend met de wetten van de moderne communicatie, is een opdracht die Frank Van Oss in de vingers heeft.

Politiek

Frank Van Oss kent het politieke bedrijf grondig: hij trainde 7 partijvoorzitters van verschillende partijen in beide landsgedeelten, wat op zich al uitzonderlijk is. De politieke communicatie is heel eigen aan het politieke bedrijf en gaat over meer dan zomaar een visie “verkopen”.

De maatschappij is te belangrijk om de communicatie te organiseren alsof het de verkoop van producten of diensten betrof. Het publiek van vandaag is veeleisend, ontevreden en tegelijk onverschillig. Hier tegenover met ideeën communiceren is geen makkelijke opdracht. Frank Van Oss is hierin beslagen.
 

Selectie woordvoerders

Frank Van Oss kent het politieke bedrijf grondig: hij trainde 7 partijvoorzitters van verschillende partijen in beide landsgedeelten, wat op zich al uitzonderlijk is. De politieke communicatie is heel eigen aan het politieke bedrijf en gaat over meer dan zomaar een visie “verkopen”.

De maatschappij is te belangrijk om de communicatie te organiseren alsof het de verkoop van producten of diensten betrof. Het publiek van vandaag is veeleisend, ontevreden en tegelijk onverschillig. Hier tegenover met ideeën communiceren is geen makkelijke opdracht. Frank Van Oss is hierin beslagen.

Communicatie

Frank Van Oss kent het politieke bedrijf grondig: hij trainde 7 partijvoorzitters van verschillende partijen in beide landsgedeelten, wat op zich al uitzonderlijk is. De politieke communicatie is heel eigen aan het politieke bedrijf en gaat over meer dan zomaar een visie “verkopen”.

De maatschappij is te belangrijk om de communicatie te organiseren alsof het de verkoop van producten of diensten betrof. Het publiek van vandaag is veeleisend, ontevreden en tegelijk onverschillig. Hier tegenover met ideeën communiceren is geen makkelijke opdracht. Frank Van Oss is hierin beslagen.