Frank Van Oss is gecertificeerd NLP master (Neuro-Linguïstisch Programmeren), TCC Master (Transpersoonlijke Coaching en Consulting), Master in Avatar en gecertificeerd systemische groepscoach. Voortdurend volgt hij nog cursussen om zijn aanpak verder te verfijnen en om zelf nog persoonlijk te groeien.

De titels van de cursussen geven een indruk van wat Frank Van Oss zelf heeft aangeleerd maar minstens even belangrijk is de levenservaring die hij ter beschikking stelt, naast de brede kennis van mensen in uiteenlopende milieus.

Individuele coaching helpt mensen hun eigen traject in een onderneming of organisatie beter uitstippelen en uitvoeren, of helpt hen beter samen te werken in een team. Systemische teamcoaching bestaat erin de dynamiek in een team aan te pakken om iedereen terug op één lijn te krijgen en de samenwerking gevoelig te verbeteren.

Individueel

Frank Van Oss heeft veel ervaring in het begeleiden van al wie anders en beter wil functioneren in zijn organisatie, of het de overheid of een bedrijf betreft. Gebruik makend van de technieken van zijn eigen opleiding, wil Frank vooral oog hebben voor de persoonlijkheid van wie hij begeleidt. Dus geen standaardtechnieken maar op een dialoog die leidt naar die oplossing die voor de persoon in kwestie past en resultaat oplevert. De juiste vraag samen stellen is de eerste stap. En dan doorpraten tot een insteek zichtbaar wordt die een perspectief laat ontstaan.

De taken zijn altijd concreet en Frank zal ook buiten de sessies bereikbaar zijn via mail of gsm om concreet advies te bieden of een probleem te bespreken. Zijn kennis van organisaties is essentieel om situaties goed in te schatten en realistische oplossingen aan te reiken. Als sparring partner is hij een betrouwbare en eerlijke coach en observator.

Team

Frank Van Oss is gecertificeerd Systematisch Teamcoach, na een jaar opleiding bij de SchoolvoorCoaching in Leiden. De aanpak vertrekt van de visie dat spanningen en conflicten in teams steeds om relaties tussen mensen draaien en niet om de inhoud waarrond de tegenstellingen ontstaan. Dat betekent dat je als systeemcoach naar de kenmerken van het team gaat kijken en naar de manier hoe leden ervan met mekaar communiceren en welke de sleutelrelaties zijn waarrond de andere conflicten ontstaan.

Deze methode lijkt technisch maar is volledig toegespitst op wat er reëel in de groep gebeurt: welk zijn de verschillende relaties, wie kan niet met wie over de baan, wie kan wel met wie overweg, wat zijn de cirkelredeneringen die de groep gevangen houden en tenslotte hoe overtuig je de leden van de groep om te experimenteren met mogelijke oplossingen. Een boeiende methode die vanuit een theoretisch onderbouwde visie een concreet stappenplan mogelijk maakt.

Conflict

Conflictcoaching is een specifieke vorm van teamcoaching (zie elders op deze site). In die gevallen waar de werking van het team verlamd wordt door hoog oplopende ofwel stille maar smeulende tegenstellingen, gaat Frank met conflictcoaching aan de slag om met een geëngageerde tussenkomst de actoren te plaatsen in de context die de spanningen verklaart en dan stap per stap de noodzakelijke evolutie met de betrokkenen in gang te trekken.

Conflictcoaching kan niet alle conflicten oplossen – daarvoor is een minimum aan goede wil van de betrokkenen voor nodig – maar het is de enige methode die echt zicht biedt op een reële oplossing bij de meeste tegenstellingen. De belangrijkste opgave bestaat erin om het vertrouwen van de rechtstreeks betrokkenen op te bouwen, om van daaruit te gaan oefenen met mogelijke scenario’s.