Home  /   Advies

Lobbying

Frank Van Oss kent zowel overheid en politiek goed en beschikt over een uitgebreid netwerk. Hij kan vanuit zijn ervaring en kennis van de werking van de overheid en de politiek deskundig advies verstrekken en aanduiden hoe het particulier belang kan in overeenstemming gebracht kunnen worden met het algemeen belang.

De ware opdracht van lobbying is het analyseren hoe een organisatie haar belang kan laten in aanmerking nemen bij het uitstippelen van een politiek beleid of het opstellen van wetten. Frank Van Oss ziet het als zijn taak om de afweging van het belang van particulier en algemeen belang vanuit een ethisch overdacht en verantwoord standpunt te laten gebeuren.